Wat we doen

De NSR ontplooit activiteiten om het gekozen project draagvlak te geven binnen LCNL, onderhouden contacten met de organisaties waartoe het project behoort en is aanspreekpunt voor de Circles die informatie willen over het project. Ook kan de NSR activiteiten ontplooien om geld in te zamelen dan wel om projecten te ondersteunen.

Geschiedenis

De Nationale Service Raad is ingesteld op 3 november 1990, op advies van het HB. De NSR is op 8 december 2010 in een afzonderlijke stichting ondergebracht. De statuten van deze stichting zijn op te vragen, bij het HB. De NSR bestaat in principe uit minimaal 3 leden van verschillende Circles. 3 leden van de NSR vormen het bestuur van de NSR en moeten als zodanig worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in de functies van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester.

NSR bestuur 2020 – 2022

Susanne van Vegchel: Voorzitter

Chantal Singels: Vice-voorzitter

Martine Olijslagers-Kuip: Penningmeester

Caroline Bronkhorst-Zaanen: Secretaris

2018-2020 Stichting Neurofibromatose

2016-2018 Make-A-Wish Nederland

2014-2016 Ruby & Rose

2012-2014 Stichting ALS

2010-2012 Hulphond Nederland

2008-2010 Stichting Intermobiel

2006-2008 Pink Ribbon

2004-2006 Metakids

2002-2004 Mappa Mundo

2000-2002 World Population Fund

1998-2000 Stichting Fibrose Kinderen op Kamp

1996-1998 S.O.S. Kinderdorpen

1994-1996 Kindertehuis in Roemenië

1992-1994 Nederlandse Brandwonden Stichting

Nieuwsgierig?

Graag beantwoorden wij jullie vragen of denken wij mee bij de organisatie van jullie acties voor Metakids.

Jullie kunnen ons bereiken per email via nsr@ladiescircle.nl of door dit contact formulier in te vullen.

De opbrengst van de activiteiten kan worden overgemaakt naar het (nieuwe!) rekeningnummer van de NSR: NL37 ABNA 0813 1021 03 ten name van Nationale Service Raad.

Graag bij overboeking Circle naam en -nummer vermelden.